Tomasz Madras
- podstawowe informacje


Oto krótki wyciąg z mojego CV:

 • mam 41 lat, jestem szczęśliwym mężem Emilii i ojcem trójki kochanych dzieci:
  Joasi, Jasia i najmłodszej Zuzi; urodziłem się w Białymstoku i do dziś tu mieszkam
 • od stycznia 2020 do grudnia 2023 roku pełniłem funkcję Wicewojewody Podlaskiego
 • z wykształcenia jestem politologiem i ekonomistą, mam stopień naukowy doktora,
  od 2008 roku pracuję jako wykładowca akademicki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
 • jestem przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale IPN w Białymstoku; rada działa społecznie, jako organ doradczy IPN
 • w 2019 roku pracowałem w Ministerstwie Edukacji Narodowej na stanowisku szefa gabinetu ministra Dariusza Piontkowskiego
 • w latach 2006-2018 byłem radnym Rady Miasta Białystok, w ostatniej kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta
 • jako pierwszy, w 2012 roku, zaproponowałem wprowadzenie w karty dużej rodziny w Białymstoku i złożyłem projekt uchwały w tej sprawie; do tej pory z Białostockiej Karty Dużej Rodziny skorzystało ponad 5 tys. rodzin i 30 tys. osób!
 • w 2010 roku zakładałem Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
  w Białymstoku, organizację kultywującą pamięć o osobie i dorobku politycznym
  śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego
 • przez 10 lat, do 2006 r należałem do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
  pełniłem, m. in., funkcje: szefa biura chorągwi (2002 - 2004),
  członka Rady Duszpasterskiej Związku (od 2004 r.), przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Okręgu (od marca 2005 r.)
 • w czasie studiów działałem w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów – byłem wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej NZS na Uniwersytecie Warszawskim
 • od 2001 należę do partii Prawo i Sprawiedliwość, obecnie jestem członkiem Rady Politycznej PiS oraz Zarządu PiS w Białymstoku