Tomasz Madras - podstawowe informacje

Nazywam się Tomasz Madras. Jestem radnym Rady Miasta Białystok. W swojej działalności politycznej i samorządowej staram się - na poziomie lokalnym - zawsze dbać o interes całego miasta. W szczególny sposób reprezentuję mieszkańców osiedli Młodych, Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza, Leśna Dolina i Starosielce, ponieważ dzięki ich zaufaniu zostałem wybrany radnym. Kieruję się prostym hasłem: być zawsze po stronie mieszkańców! W Radzie Miasta pracuję w komisjach: budżetu i finansów (jako przewodniczący), edukacji, infrastruktury, oraz kultury i promocji miasta.


Oto krótki wyciąg z mojego CV:

 • mam 35 lat, jestem szczęśliwym mężem Emilii i ojcem dwójki kochanych dzieci: Joasi i Jasia, urodziłem się w Białymstoku i do dziś tu mieszkam
 • z wykształcenia jestem politologiem i ekonomistą, mam stopień naukowy doktora,
  pracuję jako wykładowca akademicki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
 • jestem radnym Rady Miasta Białystok od 2006 roku, obecnie kieruję Komisją Budżetu i Finansów Rady Miasta
 • w 2010 roku zakładałem Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
  w Białymstoku, organizację kultywyjącą pamięć o osobie i dorobku politycznym
  śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego
 • przez 10 lat, do 2006 r należałem do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
  pełniłem, m. in., funkcje: szefa biura chorągwi (2002 - 2004),
  członka Rady Duszpasterskiej Związku (od 2004 r.), przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Okręgu (od marca 2005 r.)
 • w czasie studiów działałem w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów – byłem wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej NZS na Uniwersytecie Warszawskim
 • od 2001 należę do partii Prawo i Sprawiedliwość, jestem członkiem zarządu Komitetu PiS w Białymstoku