Kontakt

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do korespondencji na adres poczty elektronicznej: tomaszmadras [at] wp.pl. Ze swojej strony gwarantuję, że pocztę sprawdzam często i regularnie.

Biuro okręgowe partii Prawo i Sprawiedliwość znajduje się w centrum Białegostoku, przy ulicy Stołecznej 2.

Adres do korespondencji tradycyjnej:
Biuro Zarządu Okręgowego PiS w Białymstoku
ul. Stołeczna 2 lok. 306
15-879 Białystok

adres e-mail:
bialystok [at] pis.org.pl

Osoby zainteresowane wszelkim kontaktem o charakterze służbowym, związanym z działalnością Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zapraszam do korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej na adresy PUW:

Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok


adres e-mail:
tmadras [at] bialystok.uw.gov.pl