Kontakt

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do korespondencji na adres poczty elektronicznej: tomaszmadras [at] wp.pl. Ze swojej strony gwarantuję, że pocztę sprawdzam często i regularnie.

Białostockie biuro partii Prawo i Sprawiedliwość znajduje się blisko centrum miasta, przy ulicy Zwycięstwa 26C (wjazd od ul. Choroszczańskiej).

Adres do korespondencji tradycyjnej:
Biuro Rady Miejskiej Białegostoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
(tel. 085-878-60-97)