Dla Mediów

Życiorys krótki

Tomasz Madras (41 l.) to politolog i ekonomista, były Wicewojewoda Podlaski (2020-2023) i radny Rady Miasta Białegostoku. Był szefem gabinetu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Doktor nauk społecznych, pracuje zawodowo jako adiunkt w Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Życiorys

Tomasz Madras (ur. 1983 r.): politolog i ekonomista, wykładowca akademicki. W latach 2020-2023 pełnił funkcję Wicewojewody Podlaskiego. Wcześniej był m. in. szefem gabinetu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego (2019) i radnego Rady Miasta Białystok (2006-2018). W Radzie Miasta pełnił m. in. funkcję przewodniczącego komisji budżetu i finansów. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku jest wykładowcą akademickim Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych. Obecnie pełni także funkcję przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku. Był współzałożycielem Ruchu Społeczego im. Lecha Kaczyńskiego w Białymstoku, prezesem oddziału Akcji Katolickiej, członkiem komisji uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz harcerzem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 2018 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Od 2001 należy do partii Prawo i Sprawiedliwość, obecnie jest członkiem Rady Politycznej PiS oraz Zarządu PiS w Białymstoku.